Đầu ghi hình

Đầu ghi hình fullHD DS7104-HQHI-K1

1,950,000 ₫

Tình trạng: mới 100%

Bảo hành: 24 tháng chính hãng

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh XVR 1A04

1,200,000 ₫

Tình trạng: mới 100%

Bảo hành: 24 tháng chính hãng

Mua hàng

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

2,800,000 ₫

Tình trạng: mới 100%

Bảo hành: 24 tháng chính hãng HIKVISION

Mua hàng

Đầu ghi hình DS-7116HQHI-K1

3,500,000 ₫

Tình trạng: mới 100%

Bảo hành: 24 tháng chính hãng HIKVISION

Mua hàng

Đầu ghi hình DS-7108HQHI-K1

2,500,000 ₫

Tình trạng: mới 100%

Bảo hành: 24 tháng chính hãng HIKVISION

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108HGHI-F1

1,800,000 ₫

Tình trạng: Mới 100%

Bảo hành: 24 tháng chính hãng HIKVISON

Mua hàng

Đầu ghi DS 7204 HGHI F1/N

1,500,000 ₫

Tình trạng: mới 100%

Bảo hành: 24 tháng chính hãng

Mua hàng